Eind januari is er een voorstel van het bestuur gedaan aan de leden om Willem Walraven tot erelid te benoemen vanwege zijn enorme bijdrage aan Le Château gedurende 15 jaar.

Via die mail hebben de leden kunnen reageren of ze ons voorstel ook steunen.

Met veel dank voor hun snelle reacties kunnen we melden dat ons voorstel unaniem werd gesteund.

Vervolgens is het certificaat ontworpen en afgelopen vrijdag overhandigd aan Willem Walraven.  

 

Hij vond het een geweldig idee en heeft het erelidmaatschap met veel genoegen en dankbaarheid in ontvangst genomen.

Het Bestuur PV Le Château.