Reglement voor de Petanque Sport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021


De wijzigingen in het RPS behelzen in veel gevallen verplaatsing van tekst of herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken). Van de inhoudelijke wijzigingen geeft de reglementencommissie hieronder een overzicht.

• Ten eerste gaat het om wijziging van het toegestane gebied waar de werpcirkel kan worden getrokken/neergelegd en waar het but na uitwerpen geldig is.

De werpcirkel moet worden geplaatst op minstens met 1,5 meter van een andere in gebruik zijnde cirkel (was 2 meter). Nieuw is dat ook geldt: minstens 1,5 meter van een but dat in gebruik is (artikel 6 en artikel 7.2).

Uitwerpen but: minstens 50 cm (was 1 meter) van enig obstakel en van de uitlijn aan de kopse kant van de baan. Er geldt geen minimale afstand meer tot de (eventuele) uitlijnen aan de zijkant van de baan. Ook moet de afstand van het but tot een andere in gebruik zijnde cirkel of but minstens 1,5 meter zijn (artikel 7.3).

• Voor het incorrect plaatsen van het but (als de tegenstander het niet goed had uitgeworpen) gelden de sancties van artikel 35 voor de speler die de overtreding beging; bij herhaling wordt opnieuw een sanctie opgelegd, maar nu aan de gehele equipe (artikel 6).

• In meer artikelen is nu bepaald dat boules alleen mogen worden teruggelegd als zij waren gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de positie vooraf gemarkeerd was (nieuw in artikel 22 en artikel 23).

• Het verbod op nat maken van de boules en but is geschrapt (stond in artikel 16).

• Als een equipe niet binnen 30 minuten na het vastgestelde tijdstip van begin respectievelijk hervatting van de partijen aanwezig is, wordt het gediskwalificeerd (was 1 uur) (artikel 32).

• Een speler die meer dan 30 minuten na het begin van een partij aanwezig is mag aan die partij niet meer deelnemen (was 1 uur) (artikel 33).

• De eerste werpronde van een partij wordt geacht te zijn begonnen zodra het but is uitgeworpen, ongeacht of dat een geldige uitworp is. De volgende werprondes worden geacht te zijn begonnen zodra de laatste boule uit de vorige werpronde tot stilstand is gekomen (artikel 33).

• De scheidsrechter heeft voor de bestraffing van spelers of equipes die weigeren zich bij zijn beslissingen neer te leggen afhankelijk van de ernst van de overtreding, de keus om hen uit te sluiten voor (de rest van) een partij of geheel te diskwalificeren (artikel 40)Stappenplan voor downloaden ScanApp en digitale Licentie

 

1. Ga voor IPhone naar de App store en voor andere telefoons (Samsung, Huawei etc.) naar de Google         Playstore.

2. Ga naar het zoekveld.

3. Type NJBB in en klik op zoeken.

4. Download de NJBB Scanapp.

5. Wanneer het downloaden gereed is, open de NJBB Scanapp.

6. Het is van belang om een nieuw account aan te maken. Klik op de groene knop ‘Ik ben nieuw hier’.

7. Vul je e-mailadres in wat ook in de ledenadministratie staat en kies een wachtwoord.

8. Klik vervolgens op Account aanmaken.

9. Je krijgt vervolgens op het opgegeven e-mailadres een e-mail. Je kan middels de e-mail je account     bevestigen. Klik op de blauwe tekst Account bevestigen in de e-mail. Let op, wanneer je geen e-mail   ontvangt, staat je e-mailadres niet of niet juist in de ledenadministratie. Neem dan contact op met de   ledenadministrateur van de vereniging.

10. Je krijgt vervolgens te zien dat de verificatie is gelukt en in de app te zien dat je account is bevestigd. 11.Na het inloggen moet de app even laden en kom je in Overzicht terecht.

12.Klik vervolgens link bovenaan op de drie streepjes.

13. Je komt nu in het menuoverzicht. Onder je naam en initialen staan drie icoontjes. Het derde icoontje zijn   vier blokjes. Klik hierop.

14.Nu wordt je persoonlijke QR code getoond.

15.Let op, de digitale licentie van één speler kan eenmaal per dag worden gescand.

 

 Lukt het je niet deze app te installeren vraag het aan familie of vrienden en anders probeer ik je te helpen.

Heb je geen mobiele telefoon of lukt het installeren totaal niet heb ik nog steeds de mogelijkheid om een licentie op credit formaat  voor je te maken.

Fons


 

Eind januari is er een voorstel van het bestuur gedaan aan de leden om Willem Walraven tot erelid te benoemen vanwege zijn enorme bijdrage aan Le Château gedurende 15 jaar.

Via die mail hebben de leden kunnen reageren of ze ons voorstel ook steunen.

Met veel dank voor hun snelle reacties kunnen we melden dat ons voorstel unaniem werd gesteund.

Vervolgens is het certificaat ontworpen en afgelopen vrijdag overhandigd aan Willem Walraven.  

 

Hij vond het een geweldig idee en heeft het erelidmaatschap met veel genoegen en dankbaarheid in ontvangst genomen.

Het Bestuur PV Le Château.