Ons bereikte het droevige bericht dat op 86 jarige leeftijd is overleden ons

gerespecteerd lid:

 

Ben Krekelberg

 

Ben is na het overlijden van zijn echtgenote Tiny in 2013 van Maastricht naar Wijchen verhuist om in de buurt van zijn dochter te wonen.

Hij is medio 2014 lid van onze vereniging geworden om reden dat hij graag onder de mensen wilde zijn.

Ben was een rustige man die graag op de clubdagen zijn bouls kwam gooien, je zag hem dan genieten.

Helaas is hij vorig jaar wat gaan tobben met zijn gezondheid en moesten we hem een tijd missen.

Een paar maanden terug is hij nog enkele keren op de club komen kijken maar spelen ging al niet meer.

Dinsdag 5 maart is hij thuis in het bijzijn van zijn dochter rustig ingeslapen.

 

Moge hij ruste in vrede

 

Leden en bestuur van Le Château wensen zijn dochter Carijn en familie veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode van het leven.


Dames U kunt nu inschrijven voor ons Ladies Day toernooi 2019 

Twee Bondsspelden Le Château

 

Op vrijdag 4 januari zijn er tijdens de Nieuwjaarsviering twee leden geëerd.

Willem Walraven en Jan Botman hebben een Bondsspeld opgespeld gekregen door Hans Nillissen van de NJBB (Nederlandse Jeu de Boule Bond).

Willem Walraven ontving de speld voor zijn inzet als secretaris en voor wedstrijdzaken en zijn bijzondere kwaliteiten als verbindend vermogen, waarmee hij niet alleen leden maar ook toernooispelers tot ver buiten de regio weet te werven.

Jan Botman heeft men onderscheiden voor zijn functie als voorzitter van de vereniging en voor zijn bijzondere inzet als voorzitter bouwcommissie, waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd voor het tot stand komen van onze prachtige boulehal.

Deze ereprijzen zijn voorgedragen door het bestuur van Le Château.